Rekruteren van freelancers – werving & selectie via ZELBA

Rekruteren van freelancers? Maak gebruik van onze dienst werving & selectie … u riskeert niets!

Wij gaan immers gratis aan de slag met de zoektocht naar een voor u geschikte zelfstandige medewerker. Het is maar op het ogenblik dat u met hem of haar tot een overeenkomst komt, dat wij een vooraf afgesproken forfait in rekening brengen.

Inclusief het opstellen van een voor beide partijen legale samenwerkingsovereenkomst.

Werkwijze

Tijdens een persoonlijk onderhoud – via telefoon of in uw onderneming – nemen we poolshoogte van uw activiteit, de bedrijfscultuur en vooral wat u verwacht van de freelancer. Op basis hiervan maken wij een functieprofiel op met taakinhoud.

Indien akkoord, delen wij u de hoogte van de fee mee ingeval het daadwerkelijk tot een samenwerking komt tussen u en de voorgestelde freelancer.

Daarna gaan we, indien gewenst, aan de slag met onze werving en selectie.

Voor het rekruteren doen we beroep op ons netwerk en eigen uitgebreide databank – het resultaat van jarenlang werken met freelancers.

Wij brengen u in contact met de door ons geselecteerde medewerker, begeleiden desgewenst het kennismakingsgesprek en zorgen voor een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst.